Fuldt opladet gennem hele arbejdsdagen

Det skal være enkelt for personalet i sund- hedssektoren at bruge it-udstyr som tele- foner og tablets. Hos LEBA Innovation A/S har de opbevaringsløsningerne, der sikrer, at teknologien aldrig løber tør for strøm og kan opbevares sikkert, så borgernes personføl- somme oplysninger er beskyttet..

Læs mere

I sundhedsvæsenet er kuglepennen blevet skiftet ud med mobile enheder som smartphones, tablets og computere, der gør det nemmere for personalet at holde styr på alt fra borgerens medicinforbrug, til journaler og handleplaner.

”Der er ingen tvivl om, at de elektroniske hjælpe­ midler gør arbejdsdagen nemmere, men det bliver hur­ tigt en udfordring, hvis enhederne mangler strøm, når aftenvagten møder ind, enheden bliver væk eller place­ res et sted, hvor uvedkommende får adgang til de per­ sonfølsomme oplysninger, som skal beskyttes ifølge GDPR,” siger Anders Marschall, Senior Vice President, LEBA Innovation.

IT skal ikke være svært

Hos den danske virksomhed LEBA Innovation har de brugt deres erfaringer fra leverancer til uddannelses­sektoren samt virksomheder til at udvikle og producere de fleksible opbevaringsløsninger til sundhedssektoren; NoteBox og NoteLocker serierne er eksempler herpå.

”Vores fornemste opgave er at sikre, at sundhedsper­sonalet som hjemmehjælperen, sygeplejersken og læ­ gen trygt kan fortsætte med at gøre det, de er uddannet til, uden at skulle spekulere på IT problemer,” fortæller Anders Marschall, der understreger, at LEBA Innovation både har opladningsløsninger med ledning eller trådløse systemer.

Løsninger dækker alle behov

NoteBox serien er den mest anvendte løsning i sund­ hedsvæsenet, fordi alle enheder kan opbevares samlet i et lokale ­ typisk i møde­ og personalefaciliteterne på en afdeling. NoteBox serien består af kompakte stationære opbevarings­ og opladningsskabe til forskellige enheder, og de forskellige NoteBox produkter kan opbevare mel­ lem 1, 5, 16 eller 32 enheder. Skabene kan enten hænges på væggen eller stilles på borde eller andre møbler.

Skal løsningen være med individuel opbevaring og opladning, så er NoteLocker serien svaret. Her kan 2­3 enhederne aflåses for sig selv samtidig med, de bliver op­ ladt. NoteLocker er et højt slankt skab med henholdsvis 8, 10 eller 12 rum.

Vores produkter kan udstyres med forskellige former for låsesystemer, der strækker sig fra hængelåse, nøg­lelåse og kodelåse til kortlåse, hvoraf flere af dem både kommer manuelle og elektroniske udgaver.

Endelig er opbevaring­ og opladningsløsninger med UV­ lys også på programmet, således at enheder bliver desinficeret på korrekt og forsvarlig vis imellem brug.
Hvidovre Kommune har blandt andet etableret løsnin­ger fra LEBA Innovation på deres Sundhedscentre, hvor hjemmehjælperne kan oplade og hente mobiler, tablets og andre enheder. Det intelligente danske opbevaringssy­stem har også fundet vej til udlandet, hvor det fx findes i Norge på Stavanger Universitetssjukehus.

Har du spørgsmål til LEBA?

Udfyld formularen, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

© Copyright 2024 LEBA Innovation A/S

Log in with your credentials

Forgot your details?