Blended Learning
WhitePaper

Ladda ner vår gratis e-bok om blandade lärmiljöer

Denna e-bok om blandade lärmiljöer har skapats utifrån vår synvinkel om det mycket relevanta ämne som blandade lärmiljöer är. Vi fördjupar oss i hur vi ser på blandade lärmiljöer, hur vi tillgodoser det och hur det förändrar utbildningssektorer runt om i världen.

Leba-whitepaper-svensk (1)

Gratis nedladdning

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

© Copyright 2024 LEBA Innovation A/S

Log in with your credentials

Forgot your details?